Poznato šta sve piše usvojenoj Deklaraciji na samitu EU – Zapadni Balkan

06.10.2021

14:21

0

Autor: A. S.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je deo Samita Evropske unije - Zapadni Balkan

Poznato šta sve piše usvojenoj Deklaraciji na samitu EU – Zapadni Balkan
Tan2021-10-6_1176630_1 - Copyright Tanjug

Lideri EU, uz saglasnost lidera Zapadnog Balkana, su na samitu EU-Zapadni Balkan u Brdu kod Kranja usvojili Deklaraciju kojom se potvrđuje posvećenost Unije procesu proširenja i najavljuje intenziviranje zajedničkog angažovanja u cilju sveukupne transformacije regiona. U deklaraciji se ne pominju rokovi ni datumi u vezi sa nastavkom procesa proširenja.

Tekst Deklaracije iz Brda kod Kranja:

Mi, lideri Evropske unije (EU) i njenih država članica, u konsultacijama s liderima Zapadnog Balkana, i u ; prisustvu regionalnih i medjunarodnih aktera, danas smo zaključili sledeće:

1. EU ponovo potvrdjuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i pozdravlja predanost partnera Zapadnog Balkana evropskoj perspektivi, što je u našem zajedničkom strateškom interesu i ostaje naš zajednički strateški izbor. EU ponovo potvrdjuje svoju predanost procesu proširenja i svoje odluke donete na osnovu verodostojnih reformi partnera, poštenih i rigoroznih uslovljavanja i načela vlastitih zasluga. Dodatno ćemo intenzivirati naš zajednički angažman u cilju napretka političke, ekonomske i društvene transformacije regiona, istovremeno priznajući napredak koji je postigao Zapadni Balkan. Podsećamo i na značaj da EU može da održi i produbi vlastiti razvoj, osiguravajući svoju sposobnost za integraciju novih članica.

2. Partneri na Zapadnom Balkanu ponavljaju svoju posvećenost evropskim vrednostima i načelima i sprovodjenju neophodnih reformi u interesu svog naroda. EU pozdravlja ponovnu posvećenost partnera s Zapadnog Balkana prvenstvu demokratije, osnovnih prava i vrednosti i vladavine prava i održavanju napora u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, podršci dobrom upravljanju, ljudskim pravima, ravnopravnosti polova i prava pripadnika manjina. Verodostojnost ovih obveza zavisi od značajnog sprovodjenja neophodnih reformi i izgradnje dobrih rezultata potkrepljenih jasnom i doslednom javnom komunikacijom. Ojačano civilno društvo i nezavisni i pluralistički mediji ključne su komponente svakog demokratskog sisitema i pozdravljamo i podržavamo njihovu ulogu na Zapadnom Balkanu.

3. EU je daleko najbliži partner regiona, glavni ulagač i glavni donator. Obim i raspon te podrške bez presedana moraju da budu u potpunosti prepoznati i preneseni od strane partnera u njihovoj javnoj raspravi i komunikaciji.

4. Podrška EU i dalje će biti povezana s opipljivim napretkom u vladavini prava i društveno-ekonomskim reformama, kao i s poštovanjem evropskih vrednosti, pravila i standarda od strane partnera.

5. EU u potpunosti podržava potvrdjenu predanost partnera sa Zapadnog Balkana uključivoj regionalnoj saradnji i jačanju dobrosusedskih odnosa, uključujući s državama članicama EU. Sprovodjenje bilateralnih sporazuma u dobroj veri i s opipljivim rezultatima, uključujući Prespanski sporazum s Grčkom i Ugovor o dobrosusedskim odnosima s Bugarskom, i dalje je važno. Nadalje, potrebni su odlučni napori za podsticanje pomirenja i regionalne stabilnosti, kao i za pronalaženje i sprovodjenje konačnih, uključivih i obavezujućih rešenja za bilateralne sporove i pitanja partnera ukorenjena u nasledju prošlosti, u skladu s medjunarodnim pravom i utvrdjenim načelima, uključujući Sporazum o pitanjima sukcesije i preostale slučajeve nestalih osoba i pitanja ratnih zločina.

6. Potpuno podržavamo napore specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana i očekujemo konkretan napredak dve strane u potpunoj normalizaciji odnosa izmedju njih, što je ključno za stabilnost i razvoj celog regiona i obezbedjuje da mogu da nastave svojim evropskim putem.

Kovid-19

7. Kriza kovid-19 i dalje ima ozbiljan uticaj na naša društva i privrede. Ističe nužnost i prednosti našeg bliskog i efikasnog partnerstva. EU je, zajedno sa svojim državama članicama, celu pandemiju bio uz Zapadni Balkan, uz zdravstvenu i društveno-ekonomsku podršku regionu u ukupnom iznosu od dosad nevidjene 3,3 milijarde evra. Partneri sa Zapadnog Balkana blisko su uključeni u inicijative EU, posebno Odbor za zdravstvenu bezbednost, Sistem ranog upozoravanja, Zelene koridore i Sporazum o zajedničkoj nabavki medicinskih potreba. EU je spremna da dodatno poboljša pristup vakcinama, dijagnostici i terapiji i osigura bolju predvidljivost i otpornost na buduće krize.

8. EU takodje priznaje vrednu podršku koju su zemlje Zapadnog Balkana pružile jedne drugima i prema EU za vreme pandemije. To odražava solidarnost i uzajamnu podršku na kojoj se zasniva EU. Ta saradnja i koordinacija treba da se nastavi u budućnosti, uključujući tokom cele faze oporavka.

9. EU će nastaviti da odlučno podržava Zapadni Balkan, posebno u pogledu snabdevanja vakcinama. EU i njene države članice dostavile su 2,9 miliona doza vakcina kroz različite kanale Zapadnom Balkanu, a još sledi. EU će podržati planove vakcinacije svih partnera kako bi se do kraja 2021. godine postigle slične stope imunizacije kao prosečbno u EU.

Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan

10. Nakon poziva čelnika na samitu u Zagrebu, EU je objavila Ekonomski i investicioni plan (EIP) i smernice za sprovodjenje Zelene agende za Zapadni Balkan. Planom je utvrdjen značajan investicioni paket koji će u narednih sedam godina mobilisati oko 30 milijardi evra za region, a koji se sastoji od devet milijardi bespovratnih sredstava i 20 milijardi ulaganja, uz pomoć novog Garantnog fonda za Zapadni Balkan. Maksimiziranje potencijalnog uticaja EIP zahteva od partnera sa Zapadnog Balkana da odlučno preduzmu ekonomske i socijalne reforme, kao i da ojačaju vladavinu prava. Plan može podstaći dugoročni, zeleni društveno-ekonomski oporavak i konkurentnost regiona, podržati njegovu zelenu i digitalnu tranziciju, podstaći održivu povezanost, regionalnu integraciju, trgovinu, čime se takodje jača saradnja i konvergencija s EU, uključujući s ciljevima povezanim sa klimatskim pitanjima.

11. Pozdravljamo nedavno usvajanje pravnog okvira za sprovodjenje IPA III, koja će i dalje biti ključni izvor finansijske pomoći za region, uključujući i EIP. Komisija namerava da predloži investicioni paket od 600 miliona evra u okviru IPA 2021. za sprovodjenje EIP za Zapadni Balkan, podložan procedurama u skladu s programskim okvirom IPA III i pravilima za sprovodjenje. Zajedno s predlogom od 500 miliona evra objavljenim u julu, to bi osiguralo ukupno 1,1 milijardu evra za sprovodjenje EIP do kraja 2021. godine.

12. Potvrdjujući predanost lidera Zapadnog Balkana da u potpunosti sprovedu Zelenu agendu, pozdravljamo sporazum o Akcionom planu za to. U skladu sa Zelenim dogovorom, Agenda je ključni pokretač za prelazak u moderne, ugljenično neutralne, klimatski otporne i resursno efikasne ekonomije, za otključavanje potencijala cirkularne ekonomije, borbu protiv zagadjenja i poboljšanje upravljanje otpadom. Za njegovo uspešno sprovodjenje biće potrebna snažna posvećenost regiona. Važno je usmeriti napore kako bi se osigurao pravovremeni i efikasan prelazak s uglja korišćenjem obnovljivih goriva ili goriva s manjim sadržajem ugljenika. ; Energetska bezbednost takodje treba da bude prioritet, uključujući diverzifikaciju izvora i ruta. EU će nastaviti da podržava region u sprovodjenju Zelene agende i razvoju politike odredjivanja cena ugljenika u kontekstu Mehanizma EU za prekogranično uskladjivanje ugljenika (CBAM), uključujući kroz tehničku i finansijsku pomoć.

13. EIP omogućava novi zamah za poboljšanje povezivanja u svim njegovim dimenzijama, kako unutar Zapadnog Balkana, tako i s EU. EU će nastaviti da podržava uključivu regionalnu saradnju. Potrebni su dalji i odlučni napori čelnika Zapadnog Balkana kako bi ispunili svoju obavezu uspostavljanja zajedničkog regionalnog tržišta, kako je dogovoreno na samitu Berlinskog procesa u Sofiji 2020. To će pomoći napredovanju regiona na njegovom evropskom putu i doneti opipljive koristi za gradjane i preduzeća. Iskorišćavanje potencijala inkluzivne regionalne ekonomske integracije ključno je za podsticanje društveno-ekonomskog oporavka regiona i za povećanje koristi od ulaganja proizašlih iz EIP. Potrebna je snažna predanost celog regiona kako bi se relevantni regionalni pregovori brzo okončali.

14. EU i Zapadni Balkan slažu se da će pojačati napore za poboljšanje tržišne integracije Zapadnog Balkana s jedinstvenim tržištem EU. U tom smislu, EIP pruža čvrstu osnovu za operacionalizaciju tržišne integracije regiona u okviru jedinstvenog tržišta EU, posebno u oblastima kao što su prekogranična plaćanja (SEPA), industrijska i roba široke potrošnje, e-trgovina i carina.

15. Održivi transport je temelj ekonomske i socijalne integracije EU i Zapadnog Balkana. Prioritet je dalji razvoj transportne povezanosti – u regionu i sa EU, poboljšanje efikasnosti i sigurnosti transportnih usluga i postizanje ciljeva zelene i održive mobilnosti, posebno s obzirom na povezanost železnicom i unutrašnjim plovnim putevima. U kontekstu održive povezanosti, pozdravljamo nedavno odobrene akcione planove Transportne zajednice za železnicu, drumski saobraćaj, sigurnost drumskog saobraćaja, olakšavanje prevoza i vodni saobraćaj.

16. Nadovezujući se na uspešno sprovodjenje Sporazuma o regionalnom romingu i početak režima besplatnog rominga na Zapadnom Balkanu od 1. jula 2021. godine, pozdravljamo mapu puta za roming, koja će stvoriti uslove i postaviti jasne ciljeve za smanjenje troškova rominga izmedju EU i Zapadnog Balkana.

17. Pozdravljamo koncept zelenih traka EU i Zapadnog Balkana i podržavamo njihovu praktičnu primenu na svim relevantnim granicama uz puno poštovanje pravnih tekovina i procedura EU.

18. Danas je pokrenuta namenska agenda za Zapadni Balkan o inovacijama, istraživanju, obrazovanju, kulturi, mladima i sportu – „Agenda inovacija za Zapadni Balkan“. Podsticaće naučnu izvrsnost, kao i reformu obrazovnih sistema u regionu, stvoriti dalje mogućnosti za mlade i sprečiti odliv mozgova. Radujemo se brzom sprovodjenju Akcionog plana.

Politička i bezbednosna saradnja

19. Zajednički rad s EU jasan je znak strateške orijentacije naših partnera. Stoga ponovo potvrdjujemo naše očekivanje da će partneri dodatno produbiti saradnju u oblasti Zajedničke spoljne i bezbednosne politike (CFSP) i postići opipljiv i održiv napredak prema potpunom uskladjivanju sa spoljnopolitičkim stavovima EU i delovati u skladu s tim, uključujući pozicije na medjunarodnim forumima kao važan deo njihovog evropskog puta. Pozdravljamo činjenicu da su neki partneri već u potpunosti uskladjeni sa svim odlukama i deklaracijama CFSP i podstičemo ih da to nastave. EU je spremna za dalje jačanje političkog dijaloga o pitanjima koja se odnose na CFSP.

20. EU i Zapadni Balkan dele brojne bezbednosne izazove koji zahtevaju koordinirano delovanje. Slažemo se da ćemo ojačati našu saradnju u ključnim bezbednosnim pitanjima, uključujući na operativnom nivou, nadovezujući se na posao koji je obavljen u okviru Sofijske prioritetne agende. Naši partneri obećavaju da će pokazati svoju predanost zajedničkoj bezbednosti i nastaviti da razvijaju efikasne instrumente za saradnju unutar Zapadnog Balkana. Dokazali su svoju predanost Zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici (CSDP), doprinoseći misijama i operacijama EU, a mi ćemo zajedno raditi na daljem razvoju njihovih sposobnosti i kapaciteta, posebno putem Evropskog mirovnog instrumenta. EU će pojačati svoj angažman i na područjima poput svemirske i vojne mobilnosti kako bi se olakšao pristup civilno-vojne pomoći regionu u slučaju pandemije i prirodnih katastrofa.

21. Ojačaćemo našu saradnju u rešavanju problema dezinformacija i drugih hibridnih prijetnji, koje potiču posebno od aktera iz trećih država koji žele da potkopaju evropsku perspektivu regiona. EU i Zapadni Balkan ojačaće saradnju na izgradnji otpornosti, na jačanju naše kolektivne kibernetičke sigurnosti i sajber diplomatije, kao i na povećanju uticaja naše strateške komunikacije.

22. Pohvaljujemo naše partnere na kontinuiranim naporima i konstruktivnoj saradnji na području migracija, koji su dali jasne rezultate. Upravljanje migracijama zajednički je izazov s kojim se EU i Zapadni Balkan moraju zajedno pozabaviti, u bliskom partnerstvu.

23. Naša saradnja u rešavanju migracijskih izazova pokazala je svoju vrednost i dalje će se razvijati. EU je spremna da nastavi svoj angažman i ojača svoju podršku prilagodjenim i sveobuhvatnim pristupom. Područja u fokusu treba da uključe ​​poboljšanje sistema azila, borbu protiv krijumčarenja migranata i ilegalne migracije, procese povratka, upravljanje granicom, razmenu informacija i kapacitete za prihvat. Partneri bi takodje ; trebalo da dalje rade na poboljšanju sistema povratka, uključujući zaključivanje sporazuma o readmisiji s ključnim zemljama porekla. Medjusobna saradnja pri povratku biće produbljena, maksimizirajući korišćenje postojećih okvira i dostupnih kanala. Takodje bi trebalo intenzivirati saradnju s Fronteksom, Evropskom kancelarijom za podršku azilu i Europolom. Preostali ugovori o statusu Fronteksa trebalo bi da budu zaključeni bez odlaganja.

24. S obzirom na ozbiljnost situacije u Avganistanu, EU će blisko saradjivati ​​sa svim svojim partnerima, uključujući Zapadni Balkan, kako bi se uhvatili u koštac s izazovima koji se razvijaju i, prema potrebi, koordinisali zajedničke odgovore.

25. Terorizam, radikalizacija i organizovani kriminal i dalje predstavljaju ozbiljnu bezbednosnu pretnju EU i celom regionu. Pozivamo na dalje jačanje saradnje u borbi protiv terorizma i suzbijanju nasilnog ekstremizma, uključujući sprečavanje finansiranja terorizma i sprečavanje radikalizacije. Ponavljamo važnost preduzimanja odlučnih mera za rešavanje ozbiljnog i organizovanog kriminala, posebno trgovine i krijumčarenja ljudi, pranja novca, uzgoja droge i trgovine ljudima.

26. EU je u potpunosti posvećena sprečavanju nezakonite trgovine i trgovine malokalibarskim i lakim naoružanjem i municijom i nastaviće da podržava Zapadni Balkan na tom polju, uključujući u kontekstu zacrtane mape puta za Zapadni Balkan protiv nezakonite trgovine vatrenim oružjem.

27. Radi daljeg podsticanja naših zajedničkih interesa, izražavamo spremnost za ponovno osnaživanje i poboljšanje redovnog političkog dijaloga s regionom. U tom kontekstu pozdravljamo održavanje samita EU i Zapadnog Balkana kao redovne dogadjaje. Radujemo se sledećem samitu koji će biti održan 2022.

28. EU i Zapadni Balkan moraju da saradjuju ​​kako bi se suočili sa zadacima koje će definisati generacije. Pozdravljamo inicijative Zapadnog Balkana da doprinesu razmišljanjima o budućnosti našeg kontinenta. Ostajemo predani tome da saslušamo sve Evropljane o pitanjima koja su svima nama važna – zaštita gradjana i sloboda, razvoj snažne i živahne ekonomske osnove, napredovanje u zelenoj i digitalnoj tranziciji, vladavina prava, poštena i socijalna Evropa, jačanje otpornosti Evrope, kao i vodeću globalnu ulogu Evrope.

29. Pozdravljamo da se naši partneri sa Zapadnog Balkana usklade s gornjim tačkama.

Pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu.

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi

Najčitanije Vesti

Ostale vesti iz rubrike