Glavni i odgovorni urednik

Dragana Milovanović

 

Redakcijski kolegijum:

Mussab Al-Ahmad Al-Shukeir (Šef DESK-a)

Isidora Kranjčević (Politika)

Radmila Briza (Društvo)

Slađana Gavrić (Biznis)

Pavle Knežević (Sport)

Ljiljana Keković (Hronika)

Nevena Mijušković (Showbiz)

Katarina Obradović (Stil života)

Ana Gligorijević (Slobodno vreme)

Dejan Ćirić (Kultura)

Goran Sivački (Foto)

 

Sekretar redakcije

Ratko Cetina

[email protected]