Trošak koji je uvek „višak“, dok ne zatreba…

02.06.2024

18:30

0

Autor: R.B.

To da će roba doći od prodavca do kupca, bez problema čitavim lancem od fabrike do police, jednostavna je samo onima koji se nisu zaista bavili biznisom

Trošak koji je uvek „višak“, dok ne zatreba…
Ilustracija - Copyright Profimedia

Transport i logistika deluje nama, koji to gledamo sa  strane ili kao obični krajnji potrošači, kao nešto normalno i ne baš komplikovano. Staviš na brod, u kamion ili vagon, popuniš papire, pa istovariš/pretovariš gde treba, prilično prosto.

Međutim, dok roba ne stigne od fabrike, da ne kažemo rudarskog kopa sirovine ili oranice, njen put do odredišta pomno prati čitava plejada učesnika – proizvođač, prodavac, izvoznik, uvoznik, organizator prevoza, prevoznik, kupac, osiguravajuće kuće… Čitav svet za sebe.

Poslednjih godina turbulencije na globalnom tržištu učinile su da transport postane komplikovaniji, nesigurniji, duži i skuplji. Uz standardne modele osiguranja tereta, brokeri su počeli da nude i novi oblik koji predviđa nadoknadu štete nastale zbog kašnjenja isporuke, piše magazin „Biznis i finansije“ (B&F).

Transport robe je do pre nekoliko godina imao ustaljene puteve. Onda je pandemija usporila i na momente prekinula lance snabdevanja, sukobi u Ukrajini zatvorili su neke kopnene puteve, a Crveno more i Suecki kanal preko koga se odvijalo i do 15% međunarodnog prometa, postali su nebezbedni izbijanjem rata u Gazi i Izraelu.

Zaobilazni pravci produžili su vreme isporuke, transport je poskupeo i uvećao se rizik od oštećenja tereta. I pored toga, retke su situacije u kojima nije jasno ko će na-doknaditi štetu ako se dogodi, jer su međunarodna pravila i ugovori koji se na osno-vu njih sklapaju, veoma jasna.

U špeditersko-logističkim kućama podsećaju da prevoznike u drumskom transportu štiti obavezno CMR osiguranje. Ali, i kad je jasno da je šteta nastala nepažnjom pre-voznika, ne znači da će je vlasnik robe i naplatiti, jer na njega pada komplikovan i skup teret dokazivanja. Čak i ako vlasnik robe dobije spor, CMR osiguranje ne pokriva kompletnu štetu, već samo iznos koji je ugovoren.

Uz to, ako transport podrazumeva i prevoz brodom ili avionom, rizik se uvećava jer tu ne postoji obavezno osiguranje poput CMR-a u drumskom saobraćaju. U jednoj od logističkih kuća kažu da se godinama unazad nije čulo da je neka brodska kompa-nija morala da bilo kome nadoknadi štetu.

Klauzule rešavaju sve

Zbog toga stručnjaci savetuju osiguranje robe u transportu ili kargo osiguranje. Ono je nešto skuplje, u zavisnosti od vrste tereta troškove će uvećati za 0,2% do 0,5% vrednosti robe, ali je sigurnost daleko veća. Iako se kargo osiguranje u unutrašnjem prometu ne koristi prečesto, nezaobilazno je u međunarodnom transportu, posebno ako je reč o kombinacijama drumskog, železničkog, vodnog ili aviosaobraćaja.
Ovo osiguranje obezbeđuje da i bez pokretanja procedure po CMR-u, šteta bude isplaćena u punom iznosu čim procenitelj osiguravajuće kuće potvrdi da je nastala.

Ko će se osiguravaču obratiti za ovu polisu regulisano je pravilima koja su utvrđena Konvencijom UN o ugovorima u međunarodnoj trgovini i sastavni su deo ugovora između prodavca i kupca. Ta pravila pariteta, ili Incoterms, jasno definišu šta je i čija obaveza i rizik u različitim fazama transporta. U trgovačkim ugovorima nalazi se je-dan od mogućih 11 međunarodno priznatih pariteta, a kada se u klauzuli navede određena skraćenica, to znači da je precizirano ko je u određenoj fazi transporta odgovoran za teret.   

Na primer, ako se u ugovoru nalazi klauzula EXW – to znači da prodavac u samoj fabrici ili svom skladištu stavlja kupcu na raspolaganje robu koju mu je prodao i ne pokriva nakon toga nikakve dalje troškove. Ako je navedena klauzula FCA, onda će se briga prodavca okončati kada na naznačenom mestu preda u ruke prevoznika izvozno ocarinjenu robu. Ovaj paritet je pogodan za sve vrste prevoza, uključujući i avionski, drumski i kontejnerski, odnosno multimodalni transport i zajedno sa EXW najčešće je korišćeni model domaćih izvoznika.

Profimedia
Od A do B put baš nije "pravolinijski" i bez prepreka: Kamioni na carinskom prelazu

 

Ako je u pitanju Daleki istok, ili neke druge dalje destinacije koje podrazumevaju brodski ili avioprevoz, domaći izvoznici najčešće koriste FOB model, što znači da će osiguranje prodavca pokrivati sve procedure i rizike do naznačene luke ili aerodro-ma. Takođe, kada je reč o kombinaciji sa brodskim prevozom, vrlo često se koristi klauzula DDP, koja utvrđuje da prodavac snosi sav rizik do predaje robe na određe-noj destinaciji. To podrazumeva da pokriva i sve troškove transporta i carinjenja ro-be, kao i troškove carine i pripadajućeg poreza.

Koji će od mogućih modaliteta biti sadržan u nekom ugovoru zavisi od toga ko će, po dogovoru između kupca i prodavca da snosi rizik utovara, istovara, teret carinskih i poreskih procedura i dostavu do određene tačke.

Polisa na kupca, cena u fakturi

Prema rečima Dragoslava Bovana, komercijalnog direktora u kompaniji „COPA“, ko-ja je značajan izvoznik jabuka, kada im pošiljke idu preko mora, najčešće koriste CIF klauzulu prema kojoj pokrivaju troškove, vozarinu i osiguranje do naznačene luke, što je jedan od osnovnih, često korišćenih modela.

- Mi plaćamo polisu koja glasi na ime kupca, a on će eventualnu štetu naplatiti od osiguravajuće kuće. Naravno, mi ćemo taj trošak ukalkulisati u cenu. U suštini, pla-ća se sigurnost, a efekat svega je vidljiv kada se nešto dogodi. Moguće je da u toku jedne ili dve godine plaćate za ništa, ali ako se desi u trećoj ili četvrtoj neka havarija, sve se vrati. U slučaju nekih defekata mi bismo morali kupcu to da nadoknadimo, a u ovom slučaju plaćamo da bi osiguravajuća kuća nadomestila oštećenje - kaže Bo-van za B&F.

Zašto tri dana čekanja?!

Uz sve globalne rizike, domaće prevoznike opterećuju i duga čekanja na graničnim prelazima, a od polovine prošlog meseca ukinuta je mogućnost prioritetnog prolaska za kamione sa osetljivom robom. Goran Aleksić, generalni direktor Poslovnog udru-ženja „Srbijatransport“ kaže za B&F da ni jedan kamion ne bi trebalo da na granici provede tri dana.
- Predlagali smo Upravi carina da se procedure obave na unutrašnjim carinskim terminalima, nema ni jednog razloga da one budu na samoj granici, tu može da ostane samo policijska kontrola, što bi ubrzalo prolazak kamiona. To bi bilo u intere-su privrede i transporta, a koliko je važno ilustruje podatak da se od 2015. za 56% uvećao broj carinskih deklaracija, a da je 86% tranzita više nego pre sedam-osam godina. Tu ekspanziju robe morao bi da prati i sistem, mora da bude u funkciji pri-vrede - ističe Aleksić.

Ističe da se poslednjih godina, uprkos zaoštravanju na tržištu transporta, uslovi osi-guranja roba nisu promenili, ali cene jesu porasle. Ipak, one nisu fiksirane, uključu-ju se komercijalni efekti pa se vaga količina robe koja se osigurava, broj kontejnera, neki obim koji izvoznik ima a na kraju, a premijske stope zavise i od godina saradnje.

- Još nešto se menja. Do sada smo imali samo osiguranje robe, a u poslednje vreme italijanski brokeri nude osiguranje od kašnjenja robe. Ono nešto malo više košta i mi sada ulazimo u razgovore sa njima da vidimo koliko bi taj paket izneo. Značilo bi nam, jer mi robu prodajemo uz neko procenjeno vreme isporuke, kupci na osnovu toga planiraju svoj posao, a kako se sada prevoz iskomplikovao, to je ponuda koju vredi razmotriti. Treba da vidimo da li se komercijalno uklapamo u te stope koje nam nude - ističe Bovan.

Isprepleteni interesi

Vladimir Gajović, direktor Glavne filijale osiguranja transporta i kredita kompanije „Dunav osiguranje“ napominje za B&F da je predmet ovog osiguranja ne samo roba, nego i određeni interesi koji su izloženi transportnim rizicima, kao i da je način zaklјučivanja osiguranja raznovrstan.

- Za vreme prevoza, interes na robi može imati istovremeno više lica čiji su odnosi međusobno isprepleteni, na primer kupci, prodavci, razni posrednici, prevoznici, špediteri, banke i drugi. Dakle, šteta se po pravilu nadoknađuje onom licu koje je pretrpelo materijalni gubitak usled oštećenja, uništenja ili nestanka robe u prevozu - objašnjava Gajović.

Dodaje da „Dunav osiguranje“ ima ponudu za gotovo sve modalitete ugovaranja osiguravajućih pokrića, a osiguranje pruža različitim ugovaračima.
„To su lica koja imaju ili opravdano mogu očekivati da će imati materijalni interes na osiguranom predmetu, odnosno interes da osigurani predmet ne propadne ili ne bude oštećen ili izgublјen za vreme trajanja osiguranja. Potrebu za osiguranjem naj-češće imaju vlasnici robe, proizvođači, prodavci, kupci, špediteri i svi oni se ravno-pravno pojavljuju kao ugovarači osiguranja”, navodi Gajović.

On naglašava da osiguranje transporta robe, zajedno s drugim osiguranjima od odgovornosti u transportu robe, čini oko 1,5% od ukupne premije neživotnih osigu-ranja, ali dodaje da ti podaci zavise od brojnih okolnosti i da variraju svake godine.

 

BONUS VIDEO

Pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu.

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi

Možda vas zanima

Najčitanije Vesti

Ostale vesti iz rubrike