RATEL: U prethodna tri meseca Telekom Srbija ispred A1 i Telenora

15.12.2021

23:48

1

Izmeren je kvalitet usluga u mobilnim mrežama u 55 gradova, na 15.000 km puteva i duž 1.800 km železničkih koridora u Republici Srbiji

RATEL: U prethodna tri meseca Telekom Srbija ispred A1 i Telenora
Pexels

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) sprovela je, u periodu od septembra do novembra ove godine, uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga u mobilnim komunikacionim mrežama. Benčmark mobilnih mreža je obavljen primenom standardizovane metodologije opisane u dokumentu ETSI TR 103 559 Annex A (ETSI-European Telecommunications Standards Institute).

Ovaj evropski međunarodni standard omogućava objektivnu procenu korisničkog iskustva i kvaliteta servisa svih operatora mobilnih mreža, saopštio je RATEL.

Kako je navedeno, rezultati merenja kvaliteta usluga u mobilnim komunikacionim mrežama u Srbiji u 2021. godini su da je Telekom Srbija ostvario najbolji ukupni rezultat osvojivši 85,66 poena, a zatim slede A1 Srbija sa 82,73 i Telenor sa 82,14 poena, od maksimalno mogućih 100.

Male razlike u vrednostima ostvarenog ukupnog rezultata između sva tri operatora pokazuju ujednačen nivo kvaliteta usluga koje operatori pružaju svojim korisnicima. Rezultat, takođe, ukazuje na to da ove godine po prvi put imamo dva drugoplasirna operatora.

Ovogodišnji Benčmark mobilnih mreža je bio najveći do sada po obimu projekta. Benčmark mobilnih mreža 2021. je obuhvatao drive test merenja po naseljenim mestima i putevima, walk test merenja na pojedinačnim izabranim lokacijama, kao i merenja duž železničkih koridora X i XI, što je po prvi put u ovolikom obimu urađeno na teritoriji Republike Srbije. Sve navedene kategorije su bodovane po European Telecommunications Standards Institute.

Izmeren je kvalitet usluga u mobilnim mrežama u 55 gradova, na 15.000 km puteva i duž 1.800 km železničkih koridora u Republici Srbiji.

Tokom kampanje obavljeno je preko 8.000 poziva i 8.000 sesija za svaku od usluga prenosa podataka u mreži svakog od operatora, na svim raspoloživim tehnologijama(2G, 3G, 4G).

Benčmark mobilnih mreža 2021. obuhvata merenja parametara kvaliteta za govornu (voice) uslugu i usluge prenosa podataka (data), prenos WhatsAPP poruka, što je novina ove godine, kao i merenja radio-parametara za 2G/3G/4G tehnologije.

Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranje mobilnih mreža, testirano je pet glavnih tipova usluga, i to:

Govorna usluga sa 40% učešća u ukupnom rezultatu

Web browsing sa 22,80% učešća u ukupnom rezultatu

Usluge prenosa podataka, sa 15% učešća u ukupnom rezultatu

YouTube sa 13,20% učešća u ukupnom rezultatu

Usluga prenosa poruka (putem WhatsApp aplikacije) sa 9% učešća u ukupnom rezultatu.

Testovi su sprovedeni u različitim kategorijama.

Prema European Telecommunications Standards Institute postoje tri glavne kategorije, koje se dalje dele u potkategorije, i to:

Gradovi: veliki gradovi, srednji gradovi, mali gradovi. Putevi: auto-putevi, glavni putevi, ruralni putevi. Komplementarne zone: železnički koridori, hotspotovi, odnosno pojedinačno izabrane lokacije.

Primenom ove metodologije, Telekom Srbija je ostvario najbolji ukupni rezultat u vrednosti od 85,66 (od mogućih 100) poena, a zatim slede A1 Srbija sa 82,73 i Telenor sa 82,14 poena.

Grafikoni predstavljaju ostvarene rezultate za svaki tip usluge, odnosno procenat ostvarenog rezultata u odnosu na maksimalan mogući skor po uslugama, i omogućava procenu razlike u kvalitetu između operatora.

Sva tri mobilna operatora su ostvarila zadovoljavajuće vrednosti parametara kvaliteta Key Performance Indicator za testove govorne usluge u skoro svim izabranim lokacijama, kategorijama i oblastima. Kod svih mobilnih operatora kvalitet govorne usluge na putevima i železnici je na manjem nivou u odnosu na ostale agregacije, pa bi operatori trebalo da unaprede nivo kvaliteta govorne usluge na pomenutim agregacijama.

Telekom Srbija je imao najbolje performanse govorne usluge u skoro svim izabranim lokacijama, kategorijama i oblastima, uglavnom zbog najmanjeg broja neuspostavljenih poziva. Svi operatori su pokazali sličan kvalitet govorne usluge.

U Telenor mreži rezultati su lošiji zbog najvećeg broja loših odbiraka na putevima, gde je A1 Srbija imao bolje performanse.

Telekom Srbija je imao najbolje rezultate na testovima usluge prenosa podataka.

Telekom Srbija i A1 Srbija imali su slične rezultate na testovima prenosa podataka (veliki i mali fajlovi) i postigli su rezultat između 50 i 55% od maksimalno mogućeg broja poena.

Zbog ostvarenih većih prosečnih brzina prenosa malih fajlova, A1 Srbija je ostvario blagu prednost. Telenor je imao lošije performanse na ovim testovima.

Benčmarking mobilnih mreža sproveden je tokom septembra, oktobra i novembra 2021. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period, navodi se u saopštenju.

Bonus video
24sedam TV

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi

Izvor: Tanjug