Agrar

Kada obrada zemlje počne, druge umetnosti slede. Poljoprivrednici su, dakle, osnivači ljudske civilizacije

Danijel Vebster

Preporučujemo