Društvo

Čovek je onakav kakvo je društvo u kojem se kreće.

Euripid

Preporučujemo