Pojedine poreske nadležnosti prelaze na lokalne samouprave od 1. januara 2025. godine

04.10.2023

13:31

0

Jedinice lokalne samouprave će se po tom pitanju smatrati poreskim organom i preuzeće od Poreske uprave zaposlene

Pojedine poreske nadležnosti prelaze na lokalne samouprave od 1. januara 2025. godine
Ilustracija - Copyright Profimedia

Predlog izmene Zakona o porezima na imovinu, koji je ušao u skupštinsku proceduru, predviđa odlaganje roka za prenošenje pojedinih poreskih nadležnosti na lokalne samouprave za godinu dana, tako da će od 1. januara 2025. početi primene odredbi zakona da jedinice lokalne samouprave u celosti utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava.

Jedinice lokalne samouprave će se po tom pitanju smatrati poreskim organom i preuzeće od Poreske uprave zaposlene koji obavljaju poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, predmete, informacioni sistem i arhivu, kao i opremu i sredstva za vršenje nadležnosti u tim oblastima srazmerno broju preuzetih zaposlenih lica, u periodu od 1. novembra do 31. decembra 2024. godine, navodi se u predlogu izmene Zakona. 

Kada se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća

Te postupke koje je Poreska uprava započela u vršenju nadležnosti, koji ne budu okončani do dana preuzimanja predmeta, okončaće jedinice lokalne samouprave. Predlog izmene Zakona o porezima na imovinu stupa na snagu 1. januara 2024. godine. Rok primene odredbi zakona je odložen kako bi se realizovale sve potrebne pretpostavke. Kako je navedeno, ovim zakonom se ne uvode novi, niti menjaju postojeći administrativni postupci. Tako se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća:

Kad se apsolutno pravo prenosi radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija. Kad se prenosi pravo svojine na nepokretnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država odnosno kad strana država stiče nepokretnosti za potrebe svog diplomatskokonzularnog predstavništva pod uslovom reciprociteta.

Kod ulaganja apsolutnih prava u kapital privrednog društva - rezidenta Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva. Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se ni kad fizičko lice otkupom stambene zgrade ili stana u društvenoj odnosno državnoj svojini sa stanarskim pravom, odnosno pravom dugoročnog zakupa, stekne svojinu ili susvojinu na toj zgradi, ili stanu, srazmerno učešću društvenog, odnosno državnog kapitala u ukupnom kapitalu prenosioca prava. Niti na razmenu zemljišta kojom najmanje jedno pravno ili fizičko lice kome je poljoprivreda pretežna delatnost, odnosno zanimanje, pribavlja poljoprivredno ili šumsko zemljište radi njegovog grupisanja.

Ne plaća se ni kad se po osnovu ugovora koji za predmet ima doživotno izdržavanje, pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja - supružnika saugovarača, odnosno lice koje se u odnosu na saugovarača nalazi u prvom naslednom redu, na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio od saugovarača da je na dan zaključenja tog ugovora otvoreno nasleđe saugovaračeve imovine.

Na prenos uz naknadu ambulantnih vozila, specijalnih putničkih vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, putničkih vozila registrovanih za taksi prevoz, odnosno putničkih vozila za "rent a car" - licu koje je registrovano za obavljanje delatnosti škola za vozače, odnosno za taksi ili "rent a car". Takođe ni kod prodaje pravnog lica kao stečajnog dužnika - u srazmeri sa učešćem društvenog, odnosno državnog kapitala u ukupnom kapitalu tog pravnog lica. 

Bonus video: 

 

 

Pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu.

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi

Izvor: Tanjug

Najčitanije Vesti

Ostale vesti iz rubrike