Dom

Dom je mesto na kome odrasteš želeći da odeš, a potom ostariš sa željom da mu se vratiš

Američka poslovica

Preporučujemo