Zaposleni koji mogu da dovedu svog psa na posao su pod manjim stresom i produktivniji su tokom radnog dana

13.11.2021

10:30

0

Jedno nemačko istraživanje pokazalo je da lojalnost zaposlenih raste, ako poslodavac dozvoli da se u kancelariju dovede pas


Komentari (0)

Preporučujemo