Da li umete da prepoznate intuiciju - sveti dar i najviši oblik inteligencije?

24.01.2023

20:08

0

Još je Ajnštajn govorio da je „intuicija sveti dar, a racionalni um verni sluga", te „da smo stvorili društvo koje poštuje slugu, a zaboravilo je na dar”


Komentari (0)

Preporučujemo