Poznat po aferi "državni udar" i zataškavanju "crne trojke": Ko je uhapšeni tužilac Čađenović, optužen za stvaranje kriminalne organizacije?

09.12.2022

10:45

0

Za Čađenovića je zapisano da je zataškao aferu "crne trojke", protiv policijskih službenika koji su prebijali političke neistomišljenike

Poznat po aferi "državni udar" i zataškavanju "crne trojke": Ko je uhapšeni tužilac Čađenović, optužen za stvaranje kriminalne organizacije?
Saša Čađenović - Copyright Printscreen/Youtube/MediaBro

Saša Čađenović, specijalni tužilac koji je uhapšen jutros zbog sumnje da je stvorio kriminalnu organizaciju i zloupotrebio službeni položaj, crnogorskoj javnosti je najpoznatiji po aferi "državni udar", gde je montiranim procesom pokušao da optuži srpske državljane i lidere Demokratskog fronta da su na izborni dan pokušali da izvrše prevrat u Crnoj Gori i ubiju tadašnjeg premijera, a sadašnjeg predsednika Mila Đukanovića.

Proces su obeležile brojne kontroverze, a presuda Suzane Mugoše je pala na Apelacionom sudu. Ovih dana je nastavljeno suđenje za ovaj proces, podseća podgorički portal Borba.

Za Čađenovića je zapisano da je zataškao aferu "crne trojke", protiv policijskih službenika koji su prebijali političke neistomišljenike, i umesto da ostane bez posla na predlog tadašnjeg SDT Milivoja Katnića, prebačen je u specijalno tužilaštvo.

Odbacio spise Evropola

Aferu koju je otvorio Brajuško Brajušković, optužbama protiv policijskih funkcionera zbog prebijanja političkih neistomišljenika, dobio je u rad Saša Čađenović, koji je ovu istragu zatvorio, a jedan od napadnutih bio je i kasnije likvidirani Duško Jovanović, prvi čovek podgoričkog "Dana". Portal piše i da se ime tužioca Saše Čađenovića ponovo našlo u žiži javnosti kada je obznanjeno da je odbacio spise Evropola s obrazloženjem da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv bilo kog lica.

Nakon sprovođenja određenih izviđajnih radnji, specijalni tužilac Saša Čađenović doneo je odluku 20. januara ove godine da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv bilo kog lica za bilo koje krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, navode iz SDT-a, obelodanio je tada podgorički portal Libertas.

Ono što je, kažu, još više zainteresovalo javnost jeste fotografija Saše Čađenovića koju je uhapšeni visoki funkcioner ANB-a Petar Lazović - koji je trenutno u zatvoru zbog kriminalnog delovanja, a inače je sin bivšeg šefa SPO-a Zorana Lazovića - poslao navodnom vođi "kavačkog klana" Radoju Zviceru.

Slučaj "Carine"

Podsećaju da je pre nekoliko godina MANS vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu do­sta­vio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Ča­đe­no­vi­ća zbog sum­nje da je u po­stup­ku od­lu­či­va­nja po kri­vič­noj pri­ja­vi u slu­ča­ju "Carine" zlo­u­potrebio slu­žbe­ni po­lo­žaj i ne­sa­ve­sno po­stu­pao u iz­vr­še­nju slu­žbe­ne rad­nje. I po­red izreče­ne me­re za­bra­ne na­pre­do­va­nja u slu­žbi, tada za­me­nik osnov­nog tu­ži­o­ca Sa­ša Ča­đe­no­vić je početkom sep­tem­bra 2015. godine, na pred­log spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, pre­šao u Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo.

Iako je Ko­mi­si­ja za Ko­deks tu­ži­lač­ke eti­ke Ča­đe­no­vi­ću iz­re­kla za­bra­nu, od­no­sno od­lu­či­la da dve go­di­ne ne mo­že na­pre­do­va­ti u slu­žbi, on je i po­red za­bra­ne za­stu­pao op­tu­žni­ce Osnov­nog tužilaštva, a sa­da po­stu­pa u spe­ci­jal­nim pred­me­ti­ma. Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (SDT) odbaci­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu MANS-a pod­ne­tu pro­tiv de­vet li­ca zbog po­di­za­nja vi­še kre­di­ta fir­mi povezanih sa Evro­fon­dom i Ve­se­li­nom Ba­ro­vi­ćem, za či­je je obez­be­đe­nje kao hi­po­te­ka sta­vlje­no dr­žav­no ze­mlji­šte So­la­ne „Ba­jo Se­ku­lić”.

Organizovao ilegalne borbe pitbul terijera širom Crne Gore

Spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Sa­ša Ča­đe­no­vić je pri­ja­vu MANS-a, pod­netu u apri­lu pro­šle go­di­ne, od­ba­cio na­kon go­di­nu da­na is­tra­ge, jer je, ka­ko je na­veo, na­stu­pi­la za­star­e­lost kri­vič­nog go­nje­nja. Tvrdi se da je organizovao ilegalne borbe pitbul terijera širom Crne Gore, iako je to krivično delo. Krajem oktobra 2014. godine neko je zapalio automobil porodice Saše Čađenovića, u naselju Zlatica. Reč je o automobilu BMW, a još uvek nije otkriveno ko je počinioc, kao ni da li je to bila poruka tužiocu Čađenoviću. Spekulisalo se da je vozilo njegovog brata, ali da je u stvari tužilac bio meta napada.

Demokratski front je optužio Čađenovića da je, nakon "nameštanja" svog rođaka Mihaila, u montiranoj aferi “državni udar”, nagrađen stanom od Vlade Crne Gore, za dobro obavljen posao. Mihailo Čađenović je optužio Sašu Čađenovića da mu je nudio slobodu samo da lažno optuži Andriju Mandića, u aferi “državni udar”, podseća portal Borba.

Bonus video

MUP Srbije

Pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu.

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi

Izvor: Tanjug

Najčitanije Vesti

Ostale vesti iz rubrike