Stavljena tačka na strepnju Zvezdaraca: Bulevar kralja Aleksandra će se ipak širiti, evo i od kog dela!

26.01.2023

18:45

0

Ovaj deo Beograda odavno je zreo za kompletnu rekonstrukciju i proširenje

Stavljena tačka na strepnju Zvezdaraca: Bulevar kralja Aleksandra će se ipak širiti, evo i od kog dela!
Bulevar kralja Aleksandra - Copyright 24sedam/Katarina Mihajlović

Gradski čelnici su odustali od odluke da ne šire Bulevar kralja Aleksandra, te je obustavljen tender za prikupljanje tehničke dokumentacije za rekonstrukciju najduže ulice u Beogradu.

Tenderom je bilo predviđeno da na potezu od Cvetkove pijace do Ustaničke ulice bude zamenjena čitava kolovozna konstrukcija, tramvajske šine sa bašticama i pripadajuća kontaktna mreža.

24sedam/Katarina Mihajlović
 

Međutim, zbog promene odluke Grada da ipak ne proširi bulevar, stanari ove saobraćajnice su se pobunili, jer je taj deo Beograda postao ruglo glavnog grada i odavno je zreo za kompletnu rekonstrukciju i proširenje.

Građani preduhitreni 

Ono što građani nisu zna­li je­ste da je grad bio uve­li­ko u pro­ce­su ob­u­sta­ve po­stup­ka za iz­ra­du teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je za ob­no­vu bu­le­va­ra od "Cvet­ka" do Usta­nič­ke u po­sto­je­ćoj re­gu­la­ci­ji, od­no­sno da je gra­do­na­čel­nik Alek­san­dar Ša­pić krajem 2022. pod­neo do­pis Se­kre­ta­ri­ja­tu za in­ve­sti­ci­je da se ob­u­sta­vi taj po­stu­pak.

24sedam/Katarina Mihajlović
Glavni gradski urbanista Marko Stojčić 

- U sep­tem­bru 2022. gra­do­na­čel­nik me je pi­tao ka­ko da reši­mo pro­ble­ma­ti­ku u ve­zi sa pro­ši­re­njem Bu­le­va­ra kra­lja Alek­san­dra, od Usta­nič­ke do Ma­log Mo­krog Lu­ga. Re­kao sam mu da je je­di­ni na­čin da se pla­ni­ra­na tram­vaj­ska mre­ža na tom po­te­zu iz­ba­ci iz pla­na, da se ura­de po dve ko­lo­vo­zne tra­ke po sme­ru i tro­to­a­ri. Ta­ko ne bi mo­ra­lo da se eks­pro­pri­še sto­ti­nak obje­ka­ta na tom po­te­zu, već sve­ga ne­ko­li­ko njih - na­veo je Stoj­čić.

Uređenje nalik na ostatak bulevara 

S obzirom da je stari plan za ovu saobraćajnicu ponovo aktuelizovan, po njemu, gornji deo Bulevara kralja Aleksandra do Malog Mokrog Luga trebalo bi da ima po dve trake u oba smera, a do Ustaničke ulice i tramvajske šine po sredini kolovoza. 

Takođe, eskproprijacijom će morati da se ukloni stotinak objekata koji se nalaze duž bulevara, u delu od "Cvetka" do Ustaničke ulice. 

Time će život ovog dela prestonice postati uređeniji, imaće biciklističke staze, sređene trotoare i kolovoz vez rupa. 

Još uvek se ne zna precizno kada će neimari "opkoliti" ovaj deo Beograda, ali kada se uzme u obzir izrada dokumentacije i proces eksproprijacije, sugrađani ne bi trebalo očekivati da će se ovaj projekat započeti u skorije vreme.

Bonus video

Pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu.

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi

Najčitanije Vesti

Ostale vesti iz rubrike