Ministarka Vujović u Nišu: Iz kompleksa EI Niš će tokom novembra biti uklonjeno 450 tona opasnog istorijskog otpada

01.11.2021

14:18

0

Dražava danas čisti kompletne lokacije do nultog stanja, jer se u prethodnom periodu uklanjala po jedna vrsta otpada


Komentari (0)

Preporučujemo