Jedinstven muzički događaj u Beogradu: Orgulje kroz epohe

19.01.2022

16:15

0

Izborom autora, kroz istorijski presek, umetnik - orguljaš pravi sintezu različitih muzičkih epoha i kompozitora, od rane renesanse, preko baroka te ranog i kasnog romantizma, sve do ekstaze modernog muzičkog izraza ranog ekspresionizma u evropskoj muzici


Komentari (0)

Preporučujemo