Pitanje odgovornosti koje bogate države ignorišu: Ko će platiti za štetu koju su nanele klimatske promene?

16.12.2021

09:33

0

Siromašne zemlje koje su prve osetile posledice globalnog zagrevanja i nepogoda uzrokovanih menjanjem klime mole za pomoć i hitnu akciju, dok najodgovorniji pokušavaju da izbegnu da plate cenu svog nemarnog ponašanja prema planeti


Komentari (0)

Preporučujemo